Trồng rừng giai đoạn 2021 - 2025

logo1

BAN QUẢN LÝ RỪNG
LỊCH SỬ, VĂN HOÁ, 
MÔI TRƯỜNG HỒ LẮK

Trồng rừng giai đoạn 2021 - 2025

Rừng là một bộ phận cấu thành quan trọng của sinh quyển và có ý nghĩa to lớn trong việc duy trì cân bằng môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn nước, chống xói mòn, cung cấp lâm sản ...
Nhưng hàng năm chúng ta lại mất đi không ít diện tích rừng do tác động của con người do nhiều nguyên nhân khác nhau từ chủ quan cho đến khách quan như: chuyển đổi mục đích sử dụng làm thủy điện, thủy lợi, đường sá và sự tàn phá rừng trái pháp luật,... Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24/01/2014 về việc tăng cường chỉ đạo trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác; Quyết định số 829/QĐ-BNN-TCLN ngày 23/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Đề án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
Để góp phần cùng với cả nước khắc phục tình hình trên bằng giải pháp trồng rừng thay thế, phủ xanh đất trống đồi núi trọc trên địa bàn, nhằm duy trì độ che phủ của rừng, nâng cao tính đa dạng sinh học, đồng thời phát huy các chức năng vốn có của rừng như phòng hộ chống xói mòn, góp phần bảo vệ môi sinh, môi trường được tốt hơn.
Trên cơ sở đó đơn vị đăng ký kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2021 từ nguồn vốn các chủ dự án đã nộp vào quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk, Ban QLR Lịch sử, Văn hóa, Môi trường Hồ Lắk tổ chức xây dựng "Thiết kế - Dự toán trồng rừng thay thế năm 2021 - rừng trồng đặc dụng".
Đến nay việc trồng rừng thay thế giai đoạn 2021 - 2025 đã được 2 năm và chúng ta cùng nhìn về tiến triển mà đơn vị Ban QLR Lịch sử, Văn hóa, Môi trường Hồ Lắk đã góp phần phủ xanh đất trống như nào qua loạt ảnh dưới đây nhé!Thông tin chung Rừng trồng năm thứ 1 Rừng trồng năm thứ 2
Tên công trình: Trồng rừng thay thế giai đoạn 2021 - 2025

Loài cây trồng: Thông Ba Lá

Tên khoa học: Tên khoa học của Thông ba lá là Pinus kesiya Royle ex Gordon hoặc Pinus insularis Endl. hoặc Pinus khasya Royle ex Hook.f.

Khu vực trồng: Tiểu khu 1337 tại lô 75, lô 109 khoảnh 1 và các lô 3; 6; 10; 11; 18 thuộc khoảnh 3 của tiểu khu này.

Diện tích trồng: 10 ha.
z3900296753343_43b79519d4fdd3899f281c50704124ba.jpg RungThong_2_nam_tuoi.jpg chieucaogan2m
Bài viết mới nhất

Trồng rừng giai đoạn 2021 - 2025

 • Mô tả

  Trong chuỗi các hoạt động diễn ra tại Kỳ họp lần thứ 44 của Ủy ban Di sản Thế giới từ ngày 16 tháng 7 đến 31 tháng 7 vừa qua, trong phiên làm việc liên quan đến nội dung đánh giá tình trạng bảo tồn các Di sản Thế giới vào ngày 23 tháng 7 năm 2021, ông Tian Xuejun – Chủ tịch Kỳ họp cùng các thành viên Văn phòng Ủy ban Di sản Thế giới đã thông qua Nghị quyết và nhất trí ban hành các Quyết định đối với các Di sản Thiên nhiên tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia

 • Quản lý rừng tự nhiên

 • Mô tả

  Trong chuỗi các hoạt động diễn ra tại Kỳ họp lần thứ 44 của Ủy ban Di sản Thế giới từ ngày 16 tháng 7 đến 31 tháng 7 vừa qua, trong phiên làm việc liên quan đến nội dung đánh giá tình trạng bảo tồn các Di sản Thế giới vào ngày 23 tháng 7 năm 2021, ông Tian Xuejun – Chủ tịch Kỳ họp cùng các thành viên Văn phòng Ủy ban Di sản Thế giới đã thông qua Nghị quyết và nhất trí ban hành các Quyết định đối với các Di sản Thiên nhiên tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia

 • Facebook

  Video

  Ban quản lý rừng Lịch sử, Văn hóa, Môi trường Hồ Lắk

  Địa chỉ: Số 13 đường Âu Cơ, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

  Điện thoại liên hệ: 02623.586326

  Điện thoại hỗ trợ:

  0914.353.822 (Giám đốc: Nguyễn Đức)

  0911.284.545 (Trương Văn Lâm: Phòng Tổ chức, Hành chính).

  Bản đồ

  rungcanhquanholak.com