Cơ cấu tổ chức của Ban

logo1

BAN QUẢN LÝ RỪNG
LỊCH SỬ, VĂN HOÁ, 
MÔI TRƯỜNG HỒ LẮK

Cơ cấu tổ chức của Ban

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ RỪNG LỊCH SỬ, VĂN HÓA, MÔI TRƯỜNG HỒ LẮK

 

* Ban quản lý rừng Lịch sử, Văn hóa, Môi trường Hồ Lắk hiện nay gồm Ban Giám đốc, 03 phòng chức năng và 04 trạm quản lý bảo vệ rừng.

 

sơ đồ

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BQL RỪNG LS – VH – MT HỒ LẮK

I. Ban Giám đốc

1.  giamdoc

Ông: Nguyễn Đức - Bí thư Chi bộ/Giám đốc.

Điện thoại liên hệ: 0914.353.822

 

2.  phogiamdoc

Ông: Nguyễn Văn Tám - Phó Bí thư Chi bộ/Phó Giám đốc/Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Điện thoại liên hệ: 0915.973.919

 

 

 

 

II. Phòng Tổ chức – Hành chính

1.  anh Lâm

Ông: Trương Văn Lâm - Trưởng phòng.

Điện thoại liên hệ: 0911.284.545

 

 

III. Phòng Kế hoạch – Tài vụ

1.  Chị Thái

Bà: Hoàng Thị Hồng Thái - Phó trưởng phòng phụ trách.

Điện thoại liên hệ: 0968.403.703

 

 

IV. Phòng Kỹ thuật – QLBVR

1.  Chú Tâm

Ông: Nguyễn Tiến Tâm - Trưởng phòng.

Điện thoại liên hệ: 0914.286.283

 

2.  bác ánh

Ông: Phạm Ngọc Ánh - Phó trưởng phòng.

Điện thoại liên hệ: 0972.069.334

 

 

 

V. Trạm QLBVR số 1

1.  anh quý

Ông: Trần Hữu Quý - Trạm trưởng

Điện thoại liên hệ: 0983.871.871

 

2.  chú hiền

Ông: Võ Đức Hiền - Phó trưởng trạm.

Điện thoại liên hệ: 0905.362.879

 

 

 

VI. Trạm QLBVR số 2

1.  anh phương

Ông: Lê Thanh Phương - Trạm trưởng.

Điện thoại liên hệ: 0356.244.227

 

2.  anh lan

Ông: Trần Văn Lan - Phó trưởng trạm.

Điện thoại liên hệ: 0975.099.439

 

 

VII. Trạm QLBVR số 3

1.  anh hải

Ông: Nguyễn Thanh Hải - Trạm trưởng.

Điện thoại liên hệ: 0976.767.808

 

2.  anh thiết

Ông: Trần Văn Thiết - Phó trưởng trạm.

Điện thoại liên hệ: 0943.093.457

 

 

VIII. Trạm QLBVR số 4

1.  anh diệp

Ông: Huỳnh Thái Diệp - Trạm trưởng.

Điện thoại liên hệ: 0942.663.036

 

2.  bác phu

Ông: Nguyễn Văn Phu - Phó trưởng trạm.

Điện thoại liên hệ: 0905.176.920

 

 

* Về cơ cấu nhân sự tính đến tháng 8/2022, Ban quản lý rừng Lịch sử, Văn hóa, Môi trường Hồ Lắk có tổng số viên chức, người lao động là 31 người. Trong đó: 27 nam, 04 nữ; 20 đảng viên; 06 người dân tộc thiểu số.

Bài viết mới nhất

Trồng rừng giai đoạn 2021 - 2025

 • Mô tả

  Trong chuỗi các hoạt động diễn ra tại Kỳ họp lần thứ 44 của Ủy ban Di sản Thế giới từ ngày 16 tháng 7 đến 31 tháng 7 vừa qua, trong phiên làm việc liên quan đến nội dung đánh giá tình trạng bảo tồn các Di sản Thế giới vào ngày 23 tháng 7 năm 2021, ông Tian Xuejun – Chủ tịch Kỳ họp cùng các thành viên Văn phòng Ủy ban Di sản Thế giới đã thông qua Nghị quyết và nhất trí ban hành các Quyết định đối với các Di sản Thiên nhiên tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia

 • Quản lý rừng tự nhiên

 • Mô tả

  Trong chuỗi các hoạt động diễn ra tại Kỳ họp lần thứ 44 của Ủy ban Di sản Thế giới từ ngày 16 tháng 7 đến 31 tháng 7 vừa qua, trong phiên làm việc liên quan đến nội dung đánh giá tình trạng bảo tồn các Di sản Thế giới vào ngày 23 tháng 7 năm 2021, ông Tian Xuejun – Chủ tịch Kỳ họp cùng các thành viên Văn phòng Ủy ban Di sản Thế giới đã thông qua Nghị quyết và nhất trí ban hành các Quyết định đối với các Di sản Thiên nhiên tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia

 • Facebook

  Video

  Ban quản lý rừng Lịch sử, Văn hóa, Môi trường Hồ Lắk

  Địa chỉ: Số 13 đường Âu Cơ, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

  Điện thoại liên hệ: 02623.586326

  Điện thoại hỗ trợ:

  0914.353.822 (Giám đốc: Nguyễn Đức)

  0911.284.545 (Trương Văn Lâm: Phòng Tổ chức, Hành chính).

  Bản đồ

  rungcanhquanholak.com