Công tác trồng rừng thay thế năm 2023

logo1

BAN QUẢN LÝ RỪNG
LỊCH SỬ, VĂN HOÁ, 
MÔI TRƯỜNG HỒ LẮK

Công tác trồng rừng thay thế năm 2023

Theo hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng thay thế năm 2023 của Ban Quản lý rừng Lịch sử, Văn hóa, Môi trường Hồ Lắk thì vị trí và diện tích trồng rừng là 15,19 ha, trong đó gồm các lô 36, 46, 47, 48, 61, 62, 94, 95, 96, khoảnh 1; các lô 2, 3, 3b1, 3b2, khoảnh 3; các lô 191, 199, 200, 208b, 209, 210, 211, khoảnh 4; các lô 1, 3a, 3b, 5, 6 khoảnh 5; các lô 29, 39, 43, 52, 58, khoảnh 7 và các lô 4a, 5a, 7 khoảnh 9 tất cả các lô trồng rừng năm 2023 thuộc tiểu khu 1337. Thuộc Phân khu phục hồi sinh thái của Ban QLR Lịch sử, Văn hóa, Môi trường Hồ Lắk quản lý. 

       Hiện trạng: Là đất trống (dt1), đất trống có cây tái sinh (dt2) đáp ứng yêu cầu về đối tượng đất trồng rừng theo quy định tại Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 17/2022/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về các biện pháp lâm sinh. 

       Đến nay công tác trồng rừng đang trong giai đoạn triển khai đào hố và đợi cây giống để bắt đầu trồng cây.

       Dưới đây là một số hình ảnh tại hiện trường.

z4409334473559 759c859335eff95a995054550a6f6888Ảnh 1: Bắt đầu khu vực rừng trồng, phục hồi rừng đặc dụng

 

z4409334513826 01ae240a443231666c90d18cf49e4d0e

Ảnh 2: Đất trống đã được đào hố và đợi cây giống để trồng

 

z4409334488618 d067b9cb1125ce7ece494c8809452f38

Ảnh 3: Đất trống có cây tái sinh nhưng mật độ cây tái sinh thấp, đơn vị trồng xen vào những diện tích đất trống bên ngoài. 

 

 

 

 

 

Bài viết mới nhất

Trồng rừng giai đoạn 2021 - 2025

 • Mô tả

  Trong chuỗi các hoạt động diễn ra tại Kỳ họp lần thứ 44 của Ủy ban Di sản Thế giới từ ngày 16 tháng 7 đến 31 tháng 7 vừa qua, trong phiên làm việc liên quan đến nội dung đánh giá tình trạng bảo tồn các Di sản Thế giới vào ngày 23 tháng 7 năm 2021, ông Tian Xuejun – Chủ tịch Kỳ họp cùng các thành viên Văn phòng Ủy ban Di sản Thế giới đã thông qua Nghị quyết và nhất trí ban hành các Quyết định đối với các Di sản Thiên nhiên tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia

 • Quản lý rừng tự nhiên

 • Mô tả

  Trong chuỗi các hoạt động diễn ra tại Kỳ họp lần thứ 44 của Ủy ban Di sản Thế giới từ ngày 16 tháng 7 đến 31 tháng 7 vừa qua, trong phiên làm việc liên quan đến nội dung đánh giá tình trạng bảo tồn các Di sản Thế giới vào ngày 23 tháng 7 năm 2021, ông Tian Xuejun – Chủ tịch Kỳ họp cùng các thành viên Văn phòng Ủy ban Di sản Thế giới đã thông qua Nghị quyết và nhất trí ban hành các Quyết định đối với các Di sản Thiên nhiên tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia

 • Facebook

  Video

  Ban quản lý rừng Lịch sử, Văn hóa, Môi trường Hồ Lắk

  Địa chỉ: Số 13 đường Âu Cơ, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

  Điện thoại liên hệ: 02623.586326

  Điện thoại hỗ trợ:

  0914.353.822 (Giám đốc: Nguyễn Đức)

  0911.284.545 (Trương Văn Lâm: Phòng Tổ chức, Hành chính).

  Bản đồ

  rungcanhquanholak.com